Naar inhoud

U bent hier: OCMW > Bestuur > Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe maandelijks op de vierde donderdag van de maand aansluitend op de gemeenteraadszitting. Deze vergaderingen vinden plaats in de Raadzaal van het Stadhuis en zijn openbaar.

De volgende zittingen worden voorzien op volgende data:

  • 28 februari 2019
  • 28 maart 2019
  • 25 april 2019
  • 23 mei 2019
  • 27 juni 2019

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.