Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Gemeenteraad > Bekendmakingen gemeenteraad

Bekendmakingen gemeenteraad

Vanaf 1 januari 2019 zullen een aantal verslagen te raadplegen zijn via onderstaande link: https://publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/

Bij stap 1 moet je het type bestuurseenheid ingeven, bv. OCMW, autonoom gemeentebedrijf, ...

Bij stap 2 moet je 'Nieuwpoort' ingeven

Zittingen

 

 Datum  Agenda           (art. 22 DLB)  Beknopt verslag     (art. 20 DLB)  Datum   publicatie

 Besluitenlijst       (art. 285 DLB)

 Notule (art. 1 BVR)  Audio-verslag 

03/01/2019

Agenda Beknopt verslag   Besluitenlijst  Notule Beluisteren
24/01/2019 Agenda  Beknopt verslag  01/02/2019  Besluitenlijst Notule  Beluisteren
28/02/2019 Agenda  Beknopt verslag 11/03/2019 Besluitenlijst  Notule  Beluisteren

28/03/2019

Agenda  Beknopt verslag

05/04/2019

Besluitenlijst Notule

Beluisteren

25/04/2019

 

Agenda

 

Beknopt verslag

Extra agendapunt

03/05/2019

 

Besluitenlijst

 

Notule

 

Beluisteren

 

23/05/2019 Agenda Beknopt verslag 03/06/2019 Besluitenlijst  Notule  Beluisteren
27/06/2019 Agenda Beknopt verslag 02/07/2019 Besluitenlijst Notule Beluisteren
25/07/2019 Agenda Beknopt verslag 13/08/2019 Besluitenlijst Notule Beluisteren
26/09/2019 Agenda Beknopt verslag 10/10/2019 Besluitenlijst Notule Beluisteren
07/11/2019 Agenda Beknopt verslag 19/11/2019 Besluitenlijst Notule Beluisteren

28/11/2019

 

Agenda

 

Beknopt verslag

Extra agendapunt

09/12/2019

 

Besluitenlijst

 

Notule

 

Beluisteren

 

19/12/2019 Agenda Beknopt verslag 07/01/2020 Besluitenlijst Notule Beluisteren
09/01/2020 Agenda Beknopt verslag 22/01/2020 Besluitenlijst Notule Beluisteren

30/01/2020

 

Agenda

 

Beknopt verslag

Extra agendapunten

05/02/2020

 

Besluitenlijst

 

Notule

 

Beluisteren

 

20/02/2020

 

Agenda

 

Beknopt verslag

Extra agendapunt

 21/02/2020

 

Besluitenlijst

 

Notule

 

Beluisteren

 

09/04/2020 Agenda Beknopt verslag  15/04/2020 Besluitenlijst Notule  /
28/05/2020 Agenda Beknopt verslag  08/06/2020 Besluitenlijst Notule  
25/06/2020 Agenda

Beknopt verslag

Extra agendapunten
 

 16/07/2020 Besluitenlijst Notule  

 

Reglementen en verordeningen

Oudere regelementen en verordeningen kun je terugvinden op onze website. 

 

Datum reglement / verordening  Datum publicatie   Reglement / verordening
25/06/2020 22/07/2020 Ontheffing van de retributie op afvalcontainers voor de periode van 13 maart 2020 tot 9 juni 2020 voor handelaars.
25/06/2020 16/07/2020 Bekrachtiging besluit burgemeester houdende de politieverordening los terras op de Zeedijk, Ventweg kaai, strand, Albert I Laan, Lombardsijdestraat en Marktplein naar aanleiding van COVID19.
25/06/2020 16/07/2020 Tijdelijk verkeersreglement zomerstraat 2020.
28/05/2020 16/06/2020 Subsidiereglement zwembad 2020.
28/05/2020 10/06/2020 Politieverordening houdende de tijdelijke toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties op inbreuken op de artikelen 1, 5 en 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, gewijzigd op 17 april 2020 en op 30 april 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid.
28/05/2020 09/06/2020 COVID-19: Burgemeestersbesluit mbt organisatie vergaderingen gemeenteraad en OCMW-raad - bekrachtiging.
09/01/2020 04/06/2020 Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 Stadsbestuur Nieuwpoort.
09/01/2020 04/06/2020 Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 - OCMW.
09/01/2020 04/06/2020 Goedkeuring budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 - AGB Vrije Tijd.
09/04/2020 06/05/2020 Meerjarenplan 2020-2025
09/04/2020 06/05/2020 Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - AGB Vrije Tijd.
09/04/2020 06/05/2020 Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - van Stad en OCMW Nieuwpoort.
09/04/2020 06/05/2020 Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 - van de Stad Nieuwpoort.
09/04/2020 22/04/2020 Subsidiereglement initiatieven buitenschoolse opvang.
09/04/2020 22/04/2020 Organisatie digitale gemeenteraad naar aanleiding van de coronacrisis.
09/04/2020 21/04/2020 Subsidie wijziging letter thuishaven vissersvaartuig.
09/04/2020 17/04/2020 Belasting op de aanplakborden.
20/02/2020 02/03/2020 Reglement betreffende de opname in het leegstandsregister en de belasting van leegstaande woningen en gebouwen.
20/02/2020 02/03/2020 Reglement betreffende de opname in het register en de belasting van verwaarloosde woningen en/of gebouwen.
20/02/2020 02/03/2020 Retributie op de aankoop en verkoop van visproducten in de stedelijke vismijn.
30/01/2020 17/02/2020 Reglement betreffende de geboortepremie.
30/01/2020 13/02/2020 Facturatie handelsreclame informatiemagazine Nieuwpoort uw Stad.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het ter beschikking stellen van feestmateriaal.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken en onderzoeken scheidingsmuren.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het zeven van garnaal in de stedelijke vismijn.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het uitvoeren van werken voor rekening van derden.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de vuilzakken (huisvuil, pmd) en op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het ophalen van visafval en op het gebruik van koelcellen, de vissorteermachine en viskisten in de vismijn.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het rijbewijs, voorlopig rijbewijs en internationaal rijbewijs.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het leerlingenvervoer.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het begraven en ontgraven van personen.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op het gebruik door anderen van de stadsbus ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de verkoop van een gevonden en of achtergelaten fiets.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de ophaling van grof huisvuil en afgedankt elektrische en elektronische apparaten.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de verkoop van hoeveproducten en op groepsbezoeken in de kinderboerderij.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de inzet van erkende gidsen.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de verkoop van compostvaten en compostbakken.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de concessies begraafplaatsen.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de internationale paspoorten.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de elektronische identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de huwelijken buiten de normale diensturen.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de grafkelders, urnenvelden en columbariumnissen.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie bijplaatsen urnen, gedenkplaatje strooiweide en naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis of niet-geconcedeerde urnenkelder.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de afgifte van trouwboekjes en duplicaten van trouwboekjes.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten.
30/01/2020 12/02/2020 Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen.
30/01/2020 12/02/2020 Borgstelling bij bouwwerken en retributie op plaatsbezoeken en voor het doorrekenen van kosten.
30/01/2020 12/02/2020 Belasting op de tweede verblijven.
30/01/2020 12/02/2020 Algemene milieubelasting op bedrijven.
30/01/2020 12/02/2020 Belasting op het te huur stellen van strandcabines.
30/01/2020 12/02/2020 Belasting op het te huur stellen van kamers.
30/01/2020 12/02/2020 Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.
30/01/2020 10/02/2020 Subsidiereglement huur accommodatie voor erkende Nieuwpoortse verenigingen.
19/12/2019 16/01/2020 Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van GFT-afval.
19/12/2019 16/01/2020 Contantbelasting op het inzamelen en verwerken van afval op het recyclagepark.
19/12/2019 16/01/2020 Belasting op het verspreiden van kosteloos (reclame)drukwerk.
19/12/2019 16/01/2020 Belasting plaatsrechten voor markten.
19/12/2019 16/01/2020 Belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en handelshaven, Linkeroever.
19/12/2019 13/01/2020 Aanvulling pleegkinderen reglement voordeelpas.
28/11/2019 11/02/2020 Prijssubsidiereglement zwembad 2019 - wijziging.
28/11/2019 20/12/2019 Reglement advertenties website www.visit-nieuwpoort.be.
28/11/2019 13/12/2019 Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor restafval.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting op aansluitingen.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting op de brandstofdistributieapparaten.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting plaatsrechten voor boerenmarkten.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting plaatsrechten voor kermissen.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen.
28/11/2019 13/12/2019 Belasting op de aanplakborden.
28/11/2019 13/12/2019 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
28/11/2019 13/12/2019 Opcentiemen op de onroerende voorheffing.
07/11/2019 21/11/2019 Politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar domein
07/11/2019 21/11/2019 Reglement nachtwinkels, CBD shops en private bureaus voor telecommunicatie
07/11/2019 21/11/2019 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
25/07/2019 22/08/2019 Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ 2019 t.e.m. 2025
27/06/2019 16/07/2019 Algemene milieubelasting op bedrijven
27/06/2019 16/07/2019 Belasting op de aanplakborden
27/06/2019 16/07/2019 Belasting op de brandstofdistributieapparaten
27/06/2019 16/07/2019 Belasting op het te huur stellen van kamers.
27/06/2019 16/07/2019 Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven
27/06/2019 16/07/2019 Politieverordening ter bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken
27/06/2019 16/07/2019  Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties - wijziging
05/06/2019 13/06/2019 Bekendmaking straatnaam voor straat in nieuwe wijk gelegen langs de Hemmestraat
25/04/2019 14/05/2019 Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter
25/04/2019 07/05/2019 Herziening algemeen reglement op de adviesraden
24/01/2019 04/04/2019 Budget 2019
28/03/2019 10/02/2020 Verlenging subsidiereglement naschoolse opvang.
28/03/2019 02/04/2019 Huishoudelijk reglement
28/02/2019 25/03/2019 Retributie betreffende kopiedienst voor verenigingen
28/02/2019 19/03/2019 Reglement op het gebruik van viskisten in de vismijn door de kopers - wijziging
28/02/2019 19/03/2019 Belasting op ontgravingen

Deontologische code

Deontologische code gemeenteraad (PDF, 766 kB)